Д-р Виолета Азис и д-р Делян Еврев с презентации на Петата годишна конференция Дни на психоанализата в болнична среда

Д-р Виолета Азис и д-р Делян Еврев с презентации на Петата годишна конференция Дни на психоанализата в болнична среда

Д-р Виолета Азис и д-р Делян Еврев изнесоха презентации на Петата годишна конференция „Дни на психоанализата в болнична среда“, която се проведе на 18 и 19 ноември 2023 г. в София.

Събитието се организира от сдружение „Ателие за свободни асоциации“, Асоциацията на психолозите и психотерапевтите, работещи в медицински структури и Националният център за психосоматика. Тазгодишната тема на конференцията е „Мостове и противоречия“. Вдъхновена е от сложността на времето, в което живеем и предизвикателствата, пред които ежедневно се изправя всеки от нас в личен и професионален план, както и начините да се справим с тях, и вярата, че да се гради е възможният път към заедност и успех.

Темата на презентацията на д-р Виолета Азис е "Психосоматика и психодрама". Тя представи модела на Телесния Атом (Body Atom). Техниката представлява метод за работа с психосоматични пациенти, посредством психодрама. Това е иновативен метод, който е разработен от нея и колегата й Александрина Милчева, клиничен психолог и психодрама терапевт, на базата на опита им през 2022 г. с хоспитализирани психосоматични пациенти и пациенти на свободен прием.

В момента двете изготвят статия за Бразилския журнал по психодрама на същата тема.

Д-р Делян Еврев представи темата "Психологични аспекти на болничното лечение", която се фокусира върху отношенията лекар - пациент, лекар - психолог, кога е необходима психологична грижа и подкрепа в соматичната болница и защо интердисцпилинарният подход и взаимодействието между специалистите са толкова важни.

Център за психологична помощ „ЛОЗЕНЕЦ“

Предоставя защитено пространство за споделяне, топло отношение и достъпна психотерапевтична грижа за всеки пациент.

Back To Top