Клиничен стаж болница “Лозенец”

УМБАЛ “Лозенец” обявява клиничен стаж за специалистите от областите Клинична психология, Психология на здравето, Клинична и социална работа и други специалности в сферата на психичното здраве; медици; социални работници, практикуващи психолози и психотерапевти. Стажантската програма се фокусира върху психичното здраве и патология при хоспитализирани пациенти със соматични, хронични, остри и психосоматични заболявания. Стажанстката програма дава възможност за придобиване на практически знания и умения свързани с работата на психолога в болница.

 • Теоретична подготовка
 • Изучаване на техники за интервюиране, диагностика и методи за интервенция и за превенция, психологическа подкрепа.
 • Възможност за наблюдение и консултиране на пациенти в клиниките на УМБАЛ “Лозенец”.
 • Възможност за групови обсъждания на пациенти.
 • Наблюдение и консултиране на пациенти с различни соматични заболявания, хронично и терминално болни, пациенти със сърдечно-съдови заболявания, преди и след сърдечни операции и интервенции, пациенти на хемодиализа, очакващи и след трансплантация на орган, пациенти на клиниката по акушерство и гинекология, пациенти с онкологични заболявания, деца.
 • Консултиране до леглото на болния.
 • Kонсултация преди и след оперaции и интервенции.
 • Възможност за проследяване на лежащо болни.

Всеки преминал стажа получава сертификат, издаден от учебен отдел в болницата. Необходим е минимум от 70% присъствие = на 70 часа, за да бъде издаден документът. Пропуснати присъствия могат да бъдат наваксани при възможност в други стажантски групи в рамките на календарната година.

Стажът е подходящ за:

Студенти от магистърските програми по Клинична психология, Психология на здравето, Клинична и социална работа и други специалности в сферата на психичното здраве; медици; социални работници, практикуващи психолози и психотерапевти.

Провежда се в: УМБАЛ “Лозенец”, София, Лозенец, ул. Козяк 1

 • Продължителността е 100 часа, разпределени в 6 месеца, веднъж седмично в договорен предварително ден.
 • Групите се състоят от максимум 8-10 човека. При запълване на капацитета желаещите ще бъдат насочени за следваща възможна дата.
 • За повече информация, моля изпратете и-мейл на staj@psycholog.bg и ние ще се свържем с вас. Одобряване за стажа става след предварително проведен разговор с екипа от клинични психолози в болницата.
 • Начална дата: (предстои да се обяви).
 • Стажантите заплащат 1000 лева по банков път по сметката на УМБАЛ “Лозенец”

Център за психологична помощ „ЛОЗЕНЕЦ“

Предоставя защитено пространство за споделяне, топло отношение и достъпна психотерапевтична грижа за всеки пациент.

Back To Top