Болница „Лозенец“ откри Център за психологична помощ

Болница „Лозенец“ откри Център за психологична помощ

Той работи както с пациенти на лечебното заведение, така и с медицинските специалисти и на свободен прием

 

На 1 декември в аулата на УМБАЛ „Лозенец“ се състоя поредното събитие от традиционната инициатива на болницата Клинични дни „Лозенец“. Този път тя бе посветена на психичната грижа и здраве. Официално бе открит Центърът за психологична помощ, който функционира на територията на лечебното заведение от близо година. Екип от психолози работи активно както с пациенти и техните близки от клиниките и отделенията, така и с пациенти на свободен прием. 

В своето приветствие д-р Христо Стоянов, директор УМБАЛ „Лозенец“, подчерта ролята на д-р Виолета Азис за създаването на Центъра и сформирането на екипа. Посочи, че психологичната помощ и подкрепа са необходими както за пациентите, така и за персонала на болницата, който прекарва повече време на работното си място, отколкото вкъщи. Изрази своята надежда че всички, които работят в лечебното заведение, ще получат необходимото внимание и съдействие за преодоляване на натрупания стрес. 

Д-р Виолета Азис благодари на директора за разбирането и подкрепата при създаването на Центъра и представи своите колеги - Здравка Анина и Любомир Драганов. В своята презентация те споделиха как се осъществява психологичната грижа и бъдещите си проекти и начинания. 

В рамките на събитието представители на различни отделения изнесоха лекции, в които бе представена взаимовръзката между психичното и здравословното състояние на пациента. Д-р Десимира Миронова, ендокринолог, представи „Психосоматичен похват в лечението при заболявания на щитовидната жлеза“, засягайки връзката между стреса и функцията на този важен орган. Доц. д-р Дорина Асенова, началник на Клиниката по акушерство и гинекология, говори за психологическите аспекти на бременността и раждането и всички стресови фактори, свързани с този период от живота на една жена. Програмата продължи с лекцията на д-р Делян Еврев, кардио и съдов хирург: „Болницата – враг или приятел?“. Събитието бе закрито от проф. Румяна Крумова-Пешева, създател на трансплантационната психология в България, която разказа за историята на психотерапията в болница „Лозенец“ и подчерта, че през годините с много съвместни усилия е изграден изключително ефективен, работещ модел за психологична помощ в болнична среда, който е уникален за българския опит. 

Център за психологична помощ „ЛОЗЕНЕЦ“

Предоставя защитено пространство за споделяне, топло отношение и достъпна психотерапевтична грижа за всеки пациент.

Back To Top