Психологично консултиране и психотерапия в кабинет

Консултацията с психолог е въпрос на личен избор. Водещо е индивидуалното усещане за страдание или желание за личностно развитие.
Всички ние сме различни в склонността си да се себеразкриваме, но всеки който е решил да прекрачи прага на кабинета, заслужава да се поздрави за смелостта.

Психологичният кабинет в УМБАЛ „Лозенец” е сигурно място, където най-важни сте Вие и Вашите преживявания. Тук получавате отворено отношение и съдействие в споделянето, разбирането и постигането на значимите за Вас неща. Можете да изберете да посетите психолог ако искате да помислите за важен за Вас въпрос, които Ви занимава, като си дадете пространство и време да го изследвате от различни гледни точки в условията на неутрално, но ангажирано съдействие на специалист. Ако обаче желаете да промените мислите, чувствата и поведението си с цел да подобрите функционирането и приспособяването си към живота, то Вие можете да започнете да работите за  процес на промяна  в терапия.

Психологично консултиране и психотерапия онлайн

Дистанцията и двигателните ограничения вече не са пречка за това да направите за себе си това, от което се нуждаете. Възползвайте се от всички възможности на консултирането и психотерапията от комфорта на Вашия дом. Екипът на Център за психологична помощ предлага възможност за достъп до важните за Вас теми като предлага споделено онлайн пространство.

Участие в онлайн или “лице в лице” групи за взаимопомощ

Участието в група, в която участниците имат сходни преживявания, е ефективен начин за преодоляване на изолацията и намиране на подкрепа, получаване на надежда и добър пример, учене и полезност за другите и себе си.

 

Групите се състоят от 10-12 участника и се ръководят от психотерапевт. Участниците са подбрани след разговор с водещия, спрямо индивидуалните им особености. Срещите са на живо или онлайн, в зависимост от предварително договорения формат. Всеки, заявил участие, получава право на две (2) безплатни сесии.

 

Ако имате интерес към участие в група, заявете консултация с клиничните психолози.

Консултиране на двойки и семейства

Как се чувстваме често е свързано с отношенията ни с партньора и семейството. Тук можете да изследвате възможностите за хармонизиране на отношенията и решаване на конфликти.

 

Работим с деца, младежи и възрастни.

Център за психологична помощ „ЛОЗЕНЕЦ“

Предоставя защитено пространство за споделяне, топло отношение и достъпна психотерапевтична грижа за всеки пациент.

Back To Top